Hoe staan de IJsvogels er voor? 2008 was het topjaar met 19 waargenomen territoria door de ijsvogelwerkgroep en nog eens 9 aangemelde territoria door vogelaars. Toen na de winter van 2008/2009 zijn er 13 waargenomen territoria en 0 aangemelde territoria in 2009 genoteerd. En nu in 2010 zijn er slechts 6 waargenomen territoria en 3 aangemelde territoria in de Haarlemmermeer. Dus van de gecontroleerde wanden in 2008 zijn we na 2 echte winters gedaald van 28 naar 6 territoria in 2010, een terugval naar slechts 20%, dus nog niet helemaal gedecimeerd sprak de optimist.