Jan, een vriendelijke, geleerde, oude heer met een goede vogelkennis Plotseling viel er een grote gele enveloppe op de deurmat, met daarin het droeve bericht, dat op 17 maart 2004 onze oud-voorzitter Jan Albertus van der Pool was overleden. Ik zag hem nog op zijn 81e verjaardag op 16 oktober 2003 in het bezoekerscentrum de Oranjekom. Hij kwam samen met zijn vrouw Elsa naar de expositie van Nul tot Nu kijken, belangstellend als hij altijd was, voor alles wat met de AWD te maken had. Hij was professor en dokter, maar hij stelde, voor zover ik weet, nooit prijs op deze titels, hij was gewoon Jan. Het zal in 1985 geweest zijn dat ik hem voor het eerst ontmoette. Hij gaf zich op om broedvogels te inventariseren in de AW-duinen en vlak daarna liep hij daar ook een PTT-route. Hij was zeer nauwgezet in alles wat hij deed, dus kwamen ook de vogelgegevens altijd stipt op tijd bij mij binnen. Meer dan 15 jaar heeft hij, ondanks zijn hoge leeftijd, deelgenomen aan de vogelinventarisaties. Hij ging ook graag mee op vogelexcursies; ik herinner mij hem op de Ölandexcursie in Zweden in september 1986, waar hij vast de oudste deelnemer was.