Geachte redactie, Als belangstellende lezer van uw blad kwam het gehalte van Henk Wijkhuisens reactie in Fitis 32(2): 84-85, 1996 me dermate dubieus voor, dat het me gerechtvaardigd lijkt u in overwe-