De Jeugdvogelclub is gestart! We begonnen met reclame maken: tijdens de vogellessen in Thijsse’s Hof, in de kranten en zelfs in de brugklassen van het Stedelijk Gymnasium. Er hebben veel kinderen gereageerd. Bijna 25 kinderen zijn meteen lid geworden.