Wist u dat in IJmuiden mogelijke territoria zijn geweest van Eider en Grote Stem? En dat grondig onderzoek in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland onder andere Geoorde Fuut, Brilduiker, Wespendief en Vuurgoudhaantje als broedvogels opleverde? En beseft u dat de weinige moerasgebieden in onze regio toch soorten als Roerdomp, Porseleinhoen, Snor, Grote Karekiet en Buidelmees herbergen? Dit en veel meer is via het atlasproject broedvogels van SOVON in 1998 en 1999 bekend geworden.