De natuurbeschermingscommissie bestaat uit Evert van Huijssteeden, Coen Looy, Nico Slotboom, Martin Smit en Louis van Trigt. Zij tracht in onze regio aantasting van het milieu te signaleren en tegen te gaan. Beide activiteiten kosten nogal wat tijd: volgen van persberichten, kennis nemen van rapporten en plannen (streekplan, bestemmingsplan e.d.), formuleren van kritiek en tegenplannen, benaderen van verantwoordelijke figuren, vergaderen met mede- en tegenstanders en overheden. Behalve tijdrovend is dit werk ook niet altijd even aantrekkelijk. Wel nuttig en nodig. De commissie is nogal onderbezet zodat ons wel eens iets ontgaat. We proberen dit op te vangen o.a. door samen te werken met anderen, zoals het KNNV, de Stichting Duinbehoud, het IVN en andere vogelwerkgroepen.