In 1990 heeft de natuurbeschermingscommissie zich weer voor 200 % ingezet om de natuur in Zuid-Kennemerland te behouden. Hieronder volgt een verslag van onze activiteiten en de door ons behaalde resultaten in 1990. De werkzaamheden zijn uitgesplitst per deelgebiedje en per commissielid.