Sinds de vorige aflevering van natuurbeschermingsnieuws, in Fitis 39(4), is er weer een hoop gebeurd. Deze aflevering geeft een beknopte weerslag van een viertal bijeenkomsten gehouden door en voor natuurbeschermers in Zuid-Kennemerland. In een volgende aflevering komt weer een breed overzicht van wat er zoal speelt en van de voortgang sinds vorig jaar. Op 12 februari organiseerden Milieudefensie Haarlem en Milieufederatie Noord-Holland een informatie- en discussieavond over de ecologische noord-zuid verbinding ten oosten van Haarlem. De aanleiding voor deze bijeenkomst in Ter Kleef was de zorg of de beoogde groene verbinding de ruimte krijgt die zij verdient. In de pers verschenen/verschijnen namelijk regelmatig berichten over de moeizame uitvoering van het project Haarlemmerméér Groen, en over nieuwe stedelijke ontwikkelingen langs Haarlems oostgrens. De avond begon met presentaties van medewerkers van Provincie Noord-Holland (Leo Maarse), projectbureau Haarlemmerméér Groen (Peter Storm) en Gemeente Haarlem (Dik Vonk). Vervolgens was er volop discussie met de goed gevulde zaal, mede doordat de gepresenteerde ambities en plannen lang niet altijd aansloten bij de wensen en verwachtingen van de aanwezige ‘groene lieden’. Er ligt (nog steeds) een taak om te komen tot een vervolg vanuit de gezamenlijke natuurorganisaties, opdat wij met onze kennis en kunde bijdragen aan het verzilveren van de goede bedoelingen van de diverse overheden inzake concrete natuur- en landschapbescherming aan Haarlems dynamische oostzijde. De Lepelaar werkt in ieder geval al mee!