Alvorens een selectie van NB-onderwerpen aan te stippen, allereerst een voorbehoud. De beschreven feiten en meningen zijn die zoals gezien door ondergetekende. En de beschreven acties staan zeker niet alleen op conto van VWGZK; betrokkenen waren minstens zo vaak actief voor bijvoorbeeld KNNV afdeling Haarlem, Stichting Duinbehoud, Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk of Milieufederatie Noord-Holland. Sinds de vorige aflevering van NB-nieuws (Fitis 41(1)) is er veel gebeurd in het Velsense. Allereerst de als voorzichtig positief te kenmerken ontwikkelingen rond het Kennemerstrand (zie pp 42-43). Daarnaast is Rijkswaterstaat begonnen met een herinrichting van het sluizencomplex (in overleg met onze kolonievogelkenner aldaar), en is Natuurmonumenten begonnen met de voorbereiding van het lang bevochten noordzuidfietspad (nu door het binnenduin i.p.v. het onacceptabele buitenduin). In reactie op het schrappen van een natuur- en landschapsparagraaf uit de structuurvisie Velsen heeft o.a. Stichting Santpoort het symposium Velsens Kennemerzoom georganiseerd, in de hoop/verwachting dat een en ander na de gemeenteraadsverkiezingen wordt gecorrigeerd.