Tijdens de ledenvergadering in november werd ik benoemd als bestuurslid van de Vogelwerkgroep. Ik wil me graag actief inzetten voor een leuke club met een belangrijk doel. Vogels hebben me geboeid, zo lang ik me kan heugen. Mijn vader heeft dat altijd gestimuleerd. De belangstelling voor vogels leidde eerst tot Zebravinkjes en Japanse Nachtegalen in een kooitje en later in een volière. Toen ik buiten van dichtbij een prachtige vogel zag en die met het Rizzlavogelboekje van mijn zusje kon determineren als Koperwiek, werd ik ook enthousiast voor de vogels buiten. Ondertussen spelde ik het geleende ‘Zien is Kennen’ en droomde ik ervan dat ook allemaal eens te zien. In de brugklas trok ik met een vriendje ’s winters de AW-duinen in. Met verkleumde vingers bladerend in vogelgidsjes probeerden we de verschillen tussen piepers en Leeuwerikken te ontdekken. Dat viel niet mee zonder hulp van een ervaren vogelaar.