Naast de bijzondere excursie naar de Oostvaardersplassen (zie verslag elders in deze Fitis) ondernam de jeugdclub in de laatste maanden de volgende activiteiten: