Omdat dit project in ons rayon het afgelopen jaar nog niet goed draaide, hebben we dit op onze najaarsvergadering besproken en medewerking van de leden gevraagd. Want we kunnen het toch niet op ons laten zitten, dat rond Haarlem de kaarten blank zouden blijven! Er hebben zich toen een aantal mensen voor dit project opgegeven en daarmee hebben we ten huize van de familie Bloem een bijeenkomst gehad op 23 oktober. Er waren 14 leden aanwezig, terwijl er enige verhinderd waren. Op ons verzoek was ook de districtcoördinator, de heer J.B. Buker, gekomen. Deze heeft ons nog eens duidelijk gemaakt, wat de bedoeling van dit project is, en hij heeft de vragen die er nog waren beantwoord. Als Belangrijkste punt kwam hierbij naar voren, dat er niet geteld behoeft te worden. Men kan volstaan met voor elke maand op de voorgedrukte kaart de soorten aan te kruisen, die in het betreffende blok waargenomen zijn. Als men verder nog een grove aanduiding van het aantal kan geven (zie de code), dan verhoogt dat de waarde van de gegevens, naar het hoeft niet.