Velsen heeft een tijdje geleden een visie op de inrichting van de kust gemaakt. Deze visie omvat ongeveer het gebied vanaf de havenmond in het noorden tot daar, waar de terreinen van Natuurmonumenten beginnen. Om tot een visie te komen en Natuurmonumenten naaste buur is, is getracht gezamenlijk (dus de gemeente, samen met de strandondernemers, de ondernemers en bewoners van de IJmuiderslag, de Stichting Duinbehoud en de Vereniging Behoud Natuurmonumenten) tot zo’n visie te komen. Dat is nu al weer een paar jaar geleden en dit proces is toen mislukt. De gemeente is daarna alleen verder gegaan. Zij heeft daar een bureau voor ingehuurd. Dit bureau, Vollmer & Partners, is met een plan gekomen, dat is aangenomen in de gemeenteraad en nu uitgevoerd gaat worden. Tenminste....?