“Het samenstellen van dit boek heeft overigens ook aan het licht gebracht dat veel nog onbekend is. (...) De vogelwerkgroep stelt zichzelf (...) de opdracht deze lacunes in de kennis zoveel mogelijk op te vullen (...).” Aldus de schrijvers van onze in 1998 verschenen avifauna (Geelhoed et al, 1998). Dit artikel probeert de kennislacune over de mate van stuwing van vogeltrek langs de kust enigszins op te vullen.