Van Rossum (SGP): Van bepaalde zijde wordt de jacht vaak in een kwaad daglicht geplaatst, sons zelfs als immoreel gekwalificeerd. In onze christelijke ethische opvatting hebben wij echter geen moeite de jacht een plaats te geven.