Ten noordoosten van Hillegom liggen enkele kleine doch zeer weidevogelrijke polders. Deze worden bedreigd door recente plannen van de gemeente Hillegom. De vereniging “Behoud de Polders” tracht het tij te keren. De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland steunt dit initiatief van harte. De gemeente Hillegom (provincie Zuid-Holland) valt nog onder het werkgebied van onze Vogelwerkgroep. Ooit lag Hillegom in een lommerrijke omgeving met een tiental fraaie landgoederen en buitenplaatsen. Nu herinneren alleen een paar namen van woonwijken nog aan de landgoederen die zijn verdwenen. Eind 18e eeuw beschrijft Craandijk enige wandelingen door de streek. Hij treft er nog veel natuurschoon aan. De ommekeer kwam echter met het grootschalig afgraven van de duinen rond het dorp. Daar werd eerst groente gekweekt en later de bollenvelden op aangelegd. De natuur moest wijken voor de economie, waardoor de welvaart voor de bevolking steeg. Nu vrijwel alle natuur is verdwenen gaat Hillegom beslissen over de laatste stukjes natuur die zij nog heeft. Dat zijn de nog ongerepte delen van de Oosteinderpolder, en de Vosse- en Weerlanerpolder, alle veenweidegebieden.