Al vrij laat in het seizoen namen zo’n veertig leden van de Vogelwerkgroep zondag 30 juni 1985 deel aan een excursie naar het Naardermeer. Het was vrij koel weer (zo’n 18 graden) onder een halfbewolkte hemel; het zicht was uitstekend. Al bij aankomst zagen we honderden Aalscholvers overvliegen, terugkomend van hun voedselvlucht op het IJsselmeer en op weg naar hun jongen in de Naardermeerse kolonie. Ook enkele Lepelaars, die eveneens een broedkolonie hebben in dit gebied, passeerden. Nog voordat we met de boot het water opgingen, noteerden we in de omgeving van het bezoekerscentrum al: Grote Lijster, veel Boerenzwaluwen, Gierzwaluwen, Blauwe Reigers, Scholeksters, Wulpen en veel zangvogelsoorten, zoals Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Vink, Putter, Kleine Karekiet, Rietgors, Bosrietzanger en Witte Kwikstaart.