In het voorjaar van 1982, om precies te zijn van 18 mei t/m 8 juni hebben mijn vrouw Gerie en ik een reis gemaakt naar Israël. Een van onze motieven was het waarnemen van vogels. Israël heeft voor de vogelaar bijzonder veel te bieden. Het vormt als het ware de verbinding tussen Azië en Afrika. Enorme aantallen vogels trekken dan ook ieder jaar twee maal (als ze geluk hebben tenminste) over dit land. Een goed punt om de spectaculaire gestuwde trek van met name roofvogels waar te nemen is Eilat in het zuiden van Israël. Ieder jaar wordt hier gedurende een aantal maanden geteld. In het voorjaar van 1977 zijn er bij een onvolledige telling door een groep Deense vogelaars 754.041 overtrekkende roofvogels vastgesteld. In schattingen wordt zelfs gesproken over enkele miljoenen roofvogels die ieder jaar vanuit hun broedgebieden in Azië naar hun overwinteringsgebieden in Afrika trekken en omgekeerd.