Het bekende ritueel: kort na het ochtendgloren met een slaperig hoofd verzamelen op een parkeerplaats. Krijsende Kokmeeuwen in de lucht, terwijl je kennis maakt met de andere excursiegangers. Vandaag, zaterdag 16 mei 2009, zijn we met z’n twintig’en allemaal een beetje in de ban van het prachtige eiland Texel. Excursieleiders Johan Stuart en Evert van Huijssteeden hebben onder meer een Velduil beloofd. En daar lusten deze excursisten wel pap van. Het is zaak de boot van half negen te halen, dus snel wordt er een bezetting over de auto’s geformeerd. Iedere bestuurder tuft in zijn eigen tempo naar het hoge noorden. De verwachtingen zijn hooggespannen. Wat zal deze mooie, zonnige dag ons allemaal brengen? Omstreeks acht uur arriveren we op de kade van een sterk bewolkt Den Helder, waar je zo een kaartje voor de overtocht uit de automaat kunt trekken.