Omdat er in de jubileum-Fitis (nummer 4) geen waarnemingenrubriek stond, beslaat deze rubriek nu een langere periode. Deze langere periode betekent geen langere rubriek, dus het indikken gaat ten koste van het vermelden van de wat algemenere soorten, zoals bijvoorbeeld Nonnetje, Smelleken en Grote Gele Kwik (zeer veel waarnemingen deze periode)! Uiteraard worden deze waarnemingen wel in het archief opgenomen. Het goede jaar kende een apotheose in een prachtig najaar met vele topwaarnemingen, waaronder drie nieuwe regiosoorten (indien aanvaard): – Struikrietzanger op 17 oktober, Kennemerduinen – Steppekiekendief op 19 en 20 oktober, Kennemer- en AW-duinen – Humes Bladkoning op 26 en 27 oktober, Kennemerduinen