Flieuw! De geheimzinnige honingbuizerd wordt steeds vaker in het Zuid-Kennemerlandse waargenomen; naast trekkende vogels in mei en eind augustus werden nadien op verschillende plaatsen nog pleisterende Wespendieven opgemerkt: 3-5 Kerkweg, Sp’woude 1 → ZO Mar 12-5 Middenduin/Kraansvlak 7 langsvl Deu 28-5/29-5 Haarlemmerhout 2 schroevend boven bos, ca. 2-3 weken later weer 29-5 Zegveld, AW-duinen 1 tp via Gro 19-6 AW-duinen 1 ad foer Buc 24-6 Duinlustparkw. Santp.-Z 2 ad → ZW Ber 25-6 Middenduin 2 ad baltsend Beide vogels misten enkele staartpennen Buc 11-7 A. Jacobsstr., V’broek 1 → W Wil, Stu 31-7 Kennemerduinen 1 ad foer Buc 8-8 Haarlemmerhout 1 tp Gee 20-8 Oosterplas, Ken.duinen 1 → Z Sla Daarnaast is een mogelijk nest gevonden op 12-8 in Elswout, waar in juni/juli steeds hetzelfde ♂ werd gezien en op 30-7 bedelende jongen en alarmerende adulte vogels zijn gehoord (Deu). Naast dit broedgeval zijn vooral de waarnemingen boven de Haarlemmerhout verdacht...