De Adviescommissie Wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten heeft een lijst van diersoorten opgesteld, die naar haar mening wettelijk beschermd dienen te worden. Voordat daartoe een algemene maatregel van bestuur wordt uitgevaardigd, kunnen belanghebbenden echter nag hun mening over die lijst kenbaar maken. De lijst is verkrijgbaar bij het secretariaat van de commissie, Steenvoordelaan 370, Rijswijk. (PT Aktueel, 31 maart 1976)