Op zaterdag 29 mei 2010 waren wij, Peter de Rouw, Lars en Han Buckx, al vroeg in de ochtend in de Kennemerduinen (Nationaal Park Zuid Kennemerland tegenwoordig!) om te genieten van de laatste stuiptrekkingen van het voorjaar. Na een vergeefse poging om de Grauwe Klauwier dit jaar weer te vinden liepen we rond 08.20 uur over het fietspad langs het Vogelmeer terug naar parkeerplaats Parnassia. Halverwege wilde Han een blik werpen met zijn scoop op de aanwezige meeuwen en Aalscholvers. Terwijl hij de poten van zijn statief uittrok, zag hij twee steltlopers langs het slikrandje lopen. Hij wees Peter er op en vroeg hem de vogels te checken met de opmerking ‘zal wel Tureluur of zo zijn, of een Groenpoot want die stelt staat wel hoog op de poten’.