In 2002 werd al weer voor het zeventiende achtereenvolgende jaar zeetrek geteld vanaf de telpost in Bloemendaal aan Zee. In dit stuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten. Na een cijfermatig overzicht wordt een anekdotisch beeld geschetst van de opvallendste resultaten van de 97 tellingen. Hoewel het verleidelijk is, wordt een vergelijking met de zeetrekresultaten van Langevelderslag achterwege gelaten.