In het winterhalfjaar 1985/86 bleek tijdens de tellingen van de Kauwen-slaapplaatsen (Stuart, 1989) al snel dat de Zwarte Kraaien niet dezelfde slaapplaatsen gebruikten. Dit is opmerkelijk daar kraaiachtigen vaak samen slapen. Frans de Boer meldde echter een slaapplaats van Zwarte Kraaien in Koningshof. De vogels die deze slaapplaats gebruikten werden tweemaal geteld en wel op de voorverzamelplaats op de weilanden tussen Elswout, Duinvliet en het Ramplaankwartier. Daar dit waarschijnlijk de enige voorverzamelplaats was, werd een goede indruk verkregen van het totale aantal vogels dat van deze slaapplaats gebruik maakte. Bovendien werden gegevens van ’s avonds naar de slaapplaats vliegende kraaien verzameld en op kaart gezet.