Uiteraard ontvangt het Vogeltrekstation dagelijks (een stroom) brieven uit binnen- en buitenland met terugmeldingen van geringde vogels. Meestal deelt men kort en goed de vindgegevens mee en vraagt men om de ringgegevens. Soms zit er echter een brief tussen, die door zijn bizondere inhoud extra aandacht trekt. Onder de rubriek ”Post voor Arnhem – VT” zullen we geregeld enkele van deze brieven publiceren.