Een val is een kooi, die na het binnenkomen van de vogel afgesloten wordt, zodat de vogel niet meer kan ontsnappen. Dit afsluiten kan op twee manieren geschieden: A. Door de vogel zelf. Binnen in de kooi bevindt zich zoiets als een voerplankje, een zitstokje of i.d. Zodra de vogel daarop gaat zitten is het gewicht voldoende om een mechanisme in werking te stellen, dat de klep of deur sluit. Men behoeft hierbij dus niet op de loer te liggen, de vogel vangt zichzelf. B. Door de vanger. Zodra de vogel binnen is trekt de vanger aan een dunne lijn, waardoor de kooi gesloten wordt. Mogen we de knutselaars er eens op wijzen, dat dit ook electirsch kan, met een electromagneet + kabel + drukknop? Zelfs is het mogelijk de afsluiting draadloos tot stand te brengen door middel van een zender + ontvanger uit de wereld van de vliegtuigmodelbouw.