Sinds we de maandelijkse ring- en terugmeldgegevens invoeren met het computerprogramma “poot”, maken veel ringers daarvan ook gebruik om hun oude gegevens in te voeren (alles is welkom: ringgegevens van kleine en grote ringmaten, terugvangstgegevens, eigen vangsten). Op deze wijze hebben een aantal mensen al hun vangsten ingevoerd en daar zijn ringers bij die qua aantal gegevens niet tot de kleintjes behoren. Toch moeten er volgens ons nog tientallen, misschien wel honderden veldboekjes aanwezig zijn bij (oud)ringers. Gegevens uit deze oude veldboekjes zijn vaak uitermate waardevol, maar er kleven wel enkele grote bezwaren aan: De gegevens zijn slechts in enkelvoud beschikbaar. De gegevens zijn niet toegankelijk. De gegevens belanden al snel in een papiercontainer bij een opruiming, een verhuizing of bij overlijden.