Vanuit Europees gezichtspunt was de ontdekking van twee nieuwe vindplaatsen van Apium repens en drie van Liparis loeselii belangrijk nieuws. De ontdekking van Gagea minima was verbazend. Na meer dan een eeuw kon de melding van Peucedanum officinale bevestigd worden door zijn herontdekking. Nieuw is de vestiging van de Wilde kool (Brassica oleracea subsp. oleracea), en de mogelijke vestiging van Verbascum virgatum. Zowel Bromus lepidus als Festuca heterophylla worden nu tot de standaardlijstsoorten gerekend. Van Utricularia intermedia en Spiranthes spiralis werd een nieuwe vestiging vastgesteld. Een flink aantal soorten breidde zijn areaal verder uit: Bidens radiata (Riviertandzaad), Bromopsis erecta (Bergdravik), Callitriche truncata (Doorschijnend sterrenkroos), Caltha palustris subsp. araneosa (Spindotter), Carex muricata (Dichte bermzegge), Carex punctata (Stippelzegge), Carex strigosa (Slanke zegge), Goodyera repens (Dennenorchis), Helianthemum nummularium (Zonneroosje), Lathyrus nissolia (Graslathyrus), Oenanthe crocata (Dodemansvingers), Oenanthe silaifolia (Weidekervel-torkruid), Ophrys apifera (Bijenorchis), Polygonum oxyspermum (Strandvarkensgras), Silene baccifera (Besanjelier), Stellaria nemorum (Bosmuur) en Vulpia membranacea (Zandlangbaardgras). In lijn met de voorgaande ontwikkelingen profiteerde een aantal soorten van een meer dynamisch natuurbeheer: Huperzia selago (Dennenwolfsklauw), Lycopodiella inundata (Moeraswolfsklauw), Lycopodium clavatum (Grote wolfsklauw), Pilularia globulifera (Pilvaren), Equisetum hyemale (Schaafstro), Equisetum telmateia (Reuzenpaardenstaart), Parnassia palustris (Parnassia), Epipactis palustris (Moeraswespenorchis), Anacamptis morio (Harlekijn), Anagallis tenella (Teer guichelheil), Apium inundatum (Ondergedoken moerasscherm), Hypericum canadense (Canadees hertshooi), Juncus tenageia (Wijdbloeiende rus), Ludwigia palustris (Waterlepeltje), Mentha pulegium (Polei), Pinguicula vulgaris (Vetblad) en Viola persicifolia (Melkviooltje). From a European point of view, the discovery of two new localities of Apium repens and of three new localities of Liparis loeselii in the Netherlands is important news. The discovery of a large population of Gagea minima has been a big surprise. It took more than a century before the old record of Peucedanum officinale could be confirmed by the rediscovery of this species. New is the establishment of the wild Brassica oleracea subsp. oleracea, and possibly Verbascum virgatum. Both Bromus lepidus and Festuca heterophylla are now considered to be native plants. Both Utricularia intermedia and Spiranthes spiralis extended their area to a new locality, the first new ones since ages. Quite a few species extended their area considerably: Bidens radiata, Bromopsis erecta, Callitriche truncata, Caltha palustris subsp. araneosa, Carex muricata, Carex punctata, Carex strigosa, Goodyera repens, Helianthemum nummularium, Lathyrus nissolia, Oenanthe crocata, Oenanthe silaifolia, Ophrys apifera, Polygonum oxyspermum, Silene baccifera, Stellaria nemorum and Vulpia membranacea. In conformity with the trends of the last decades, a number of species took advantage of a more dynamic nature management: Huperzia selago, Lycopodiella inundata, Lycopodium clavatum, Pilularia globulifera, Equisetum hyemale, Equisetum telmateia, Parnassia palustris, Epipactis palustris, Anacamptis morio, Anagallis tenella, Apium inundatum, Hypericum canadense, Juncus tenageia, Ludwigia palustris, Mentha pulegium, Pinguicula vulgaris and Viola persicifolia.