De deelnemers aan deze excursie ontvingen al een voorlopige lijst van de soorten, die wij toen verzamelden. Daarop kwamen nog een paar onzekerheden voor. Een enkele correctie is inmiddels uitgevoerd, maar de soorten van het genus Agyneta moeten nog even bekeken worden.