„Wiek en Sneb” is niet meer. Leve „Het Vogeljaar”! Met deze variatie op een bekend gezegde bieden wij u dit tijdschrift voor vogelbescherming en vogelstudie aan. U wenst nadere uitleg? Welnu, wij maken van deze gelegenheid maar al te graag gebruik u die te geven. Het is — we schreven dit reeds eerder — de hoogste tijd dat vogelvrienden, vogelbeschermers en zij, die aan vogelstudie doen, de handen ineen slaan.