Juist bij het ter perse gaan van dit nummer verscheen bij de uitgeverij Ploegsma te Amsterdam, in een vertaling van Hans Warren, Nico Tinbergens „Vogelleven”. Een rijk en voortreffelijk geïllustreerd boek e, dat op slechts 64 pags. een knappe samenvatting geeft van vrijwel alles, wat je als vogelaar moet weten. En op een manier, die bewondering zal afdwingen van iedereen, die wel eens heeft geprobeerd moeilijke onderwerpen aan volkomen leken uit te leggen. Want dit is het knappe van dit boekje, dat vakman en leek er ieder veel van hun gading in zullen vinden. Omdat, zonder dat het je opvalt, de auteur een schat van ervaringen en kennis in heeft verwerkt, die hij doorgeeft, zonder ook maar ooit in een, wat we wel eens onvriendelijk „schoolmeesterstoon” noemen, te vervallen.