Veel leden zijn reeds zo vriendelijk geweest de contributie voor 1959 (én het abonnementsgeld voor „Het Vogeljaar”) op onze postrekening over te maken. Dat naar verhouding zeer velen de lage minimumcontributie vrijwillig verhoogden, stemt ons tot extra dankbaarheid. Op 1 januari 1959 is het precies zestig jaar geleden, dat de vereniging is opgericht en hoewel dit jubileum slechts bescheiden zal worden gevierd, zal het toch erg prettig zijn, als ook anderen de vereniging, dus in feite de vogels, ter gelegenheid daarvan nog eens extra willen bedenken.