Een titel, die zeer vele onderwerpen dekt en Van Blijdestijn heeft dan ook bijna 600 blz. nodig gehad, om ze de revue te laten passeren. Een enorme prestatie, waarvan het resultaat bewondering afdwingt. Zowel voor de grote hoeveelheid werk, die de auteur moet hebben verzet, als voor het resultaat: een boek, dat vooral als naslagwerk grote waarde zal hebben. Geen boek, dat men in één adem doorleest (daarvoor is trouwens de stijl wat stroef), maar een verzameling betrouwbare gegevens, waarvan het plezierig zal zijn, ze steeds bij de hand te hebben. Bovendien een voortreffelijke bron voor allen, die op enigerlei wijze met het onderwijs in de natuurlijke historie te maken hebben. Zij vinden er niet zozeer pasklare lesjes, als wel een vrijwel onuitputtelijke hoeveelheid stof, die ieder naar eigen smaak zal kunnen verwerken. Een register van 20 blz. verhoogt de bruikbaarheid als naslagwerk. Prof. Dr. H. Engel en Dr. D. Hillenius namen de moeite het gehele manuscript door te nemen. De ruim 400 illustraties hebben niet alleen een verluchtende, maar ook in belangrijke mate een verduidelijkende functie. De tekeningen zijn voor het grootste deel van M. J. C. Kolvoórt, die er veel eer mee inlegt. Kortom een boek, dat zijn voor het gebodene niet eens hoge prijs dubbel en dwars waard is en dat in geen schoolbibliotheek zal mogen ontbreken, maar waaraan ook de individuele natuurliefhebber veel plezier zal beleven. K.Z. J. P. van Blijcfcnstiin: Natuurleven in Neerland. M.m.v. Prof. Dr. H. Engel en Dr. D. Hillenius. 570 blz. plus register en met vele illustraties. J. B. Wolters, Groningen, ’62. Prijs geb. ƒ 25,—