Dit voorjaar verschenen in het „Algemeen Handelsblad” kort na elkaar twee berichtjes die, zoals de redactie het uitdrukte, handelden over onvermoede vijandelijkheden in de vogelwereld. Het eerste (5 mei) was een vertaling van een door een lezer ingezonden stukje uit de „France Soir”, waarvan de inhoud als volgt kan worden weergegeven. Bij Burdur (Turkije) viel op 3 april een dertigtal arenden een veertigtal ooievaars aan: de laatsten slaagden erin vijf van hun aanvallers te doden en de rest op de vlucht te jagen. Het tweede (12 mei), afkomstig van de correspondent in Athene, betrof een strijd tussen ooievaars en valken bij het Turkse dorp Tselebag, waarbij maar liefst vijftienhonderd vogels betrokken zouden zijn geweest. Twee valken vonden de dood, dertien ooievaars werden gewond. Vermeld werd dat het hier ging om de, de Turkse boeren welbekende, ooievaars- en valkenstrijd. Deze zou ontbranden, wanneer de valken trachten te verhinderen dat de ooievaars hun nesten gaan bouwen.