Bij mijn bezoek aan de tentoonstelling „150 tekeningen uit vier eeuwen”, uit de verzameling van Sir Bruce en Lady Ingram, welke van 28 januari tot 18 maart 1962 in het prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam gehouden werd, viel mijn oog op een tekening van Jan van der Straet, genaamd Stradanus (1523-1605), voorstellende „Kraanvogeljacht nabij Pisa (Grus cinera)”, waarvan U hierbij een reproductie ziet. Later werd mij er op gewezen, dat deze tekening ook in de Atlas der Natuurreservaten (Elsevier, Amsterdam-Brussel 1956) tegenover blz. 14 staat afgedrukt.