In verband met het verzamelen van gegevens over de bosuilen voor een roofvogelboekje van de „Conseil International pour la Préservation des Oiseaux” (C.I.P.O.) werd op het R.I.V.O.N. nagegaan wat in de Nederlandse literatuur van deze uil bekend was. Toen alle gegevens verzameld waren, werd bijgaande verspreidingskaart het resultaat. Onmiddellijk vallen de grote bosuilloze streken op: gebieden waarover niets met zekerheid te zeggen is, als wij alleen van de litteratuurgegevens uitgaan.