Onlangs heeft Prof. Dr. K. H. Voous een brief met de volgende inhoud gezonden aan de Staatssecretaris van C.R.M.: Hiermee veroorloof ik mij uw aandacht te vragen voor de jaar na jaar slechter wordende stand van de roofvogels in Nederland en in geheel West-Europa en een daarmee samenhangend voorstel ten aanzien van de toepassing van de Vogelwet krachtens welke deze vogels in Nederland wettelijke bescherming genieten.