Zelfs ondanks de verlenging van de termijn van inzending is het aantal foto’s dat wij ontvingen wat tegen gevallen. En, eerlijk gezegd, ook de kwaliteit van de inzendingen bleef achter bij die, van het vorige jaar. Dit heeft er toe geleid, dat slechts vier foto’s voor publikatie werden uitgekozen, die in dit nummer worden afgedrukt. Het heeft wat moeite gekost, de volgorde van waardering te bepalen. Verheugend is stellig, dat het allemaal foto’s betreft die niet bij een nest werden opgenomen. We hebben er de vorige keer al op gewezen dat de moderne sterke telelenzen volop mogelijkheden bieden om ook buiten de broedtijd vogels te fotograferen. Waarbij het risico wordt vermeden dat de inmenging van de fotograaf in het vogelleven leidt tot het verloren gaan van een legsel. Na ampele overwegingen heeft de redactie gemeend aan de boeiende, geestige foto van een spreeuw, vervaardigd door Rens Veenstra (die ook verleden jaar tot de prijswinnaars behoorde) de eerste prijs te moeten toekennen. Een zeer karakteristieke foto van de protter, die bewijst dat ook van zeer algemene vogels interessante foto’s kunnen worden gemaakt.