In 1970, het wereldnatuurjaar, doet de Raad van Europa een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Het Comité N ’70 heeft in Nederland tot taak zoveel mogelijk aktiviteiten te ontplooien. Zo is er via de A.N.W.B.-kantoren een gratis sticker verkrijgbaar, er worden speciale wandelingen georganiseerd enz. De T.R.O.S. Televisie zendt een serie dokumentaires uit, waarin keihard de gevaren van een vergaande milieuverontreiniging en dierensterfte aan de orde worden gesteld. Oorzaak van één en ander is o.a.: wanbeheer van de natuur. Deze T.R.O.S.-produktie, onder regie van Paul Wallenburg en produktie van Cees den Daas, deed ons naar pen en penseel grijpen. Klaus Ooms werd door één van de films zo aangegrepen, dat hij direkt ontwerpen ging maken voor advertenties, teksten werden geschreven door Franc Drion, terwijl George Keukens links en rechts kontakten legde voor gratis plaatsingen. De schetsen werden aan het bestuur van N ’70 voorgelegd en aanvaard, intussen waren er al ontwerpen voor affiches, die nu inmiddels ook zijn gedrukt. Een artikel in het reklamevakblad „Ariadne” van 8 april 1970 hielp ons goed, vele aanvragen voor advertentiemateriaal en affiches kwamen er binnen. Wij zijn de diverse bedrijven, die ons geheel belangeloos van dienst waren, zeer erkentelijk.