Het aantal inzendingen voor de foto-parade beweegt zich in stijgende lijn. Dit jaar waren 31 Nederlandse en Belgische inzendingen ter beoordeling binnengekomen. Een verheugend feit. Voor de jury-redactie maakt het de keuze vanzelfsprekend niet eenvoudiger maar zij verricht haar taak met vreugde want de kwaliteit van de inzendingen is over het algemeen hoog te noemen. Verschillende fotografen zonden meer dan één foto in. De jury geeft er de voorkeur aan om de prijzen zodanig toe te kennen, dat de inzenders slechts voor één prijs in aanmerking komen. Ook dit maakt de jurering dikwijls heel moeilijk want er zijn fotografen waarvan alle ingezonden foto’s bekroond zouden kunnen worden. Er vielen dit jaar drie eervolle vermeldingen en drie prijzen te verdelen. Wij willen beginnen met de drie eervolle vermeldingen (3 x ƒ 30,—). De door J. van der Geld, Wormer, ingezonden foto van een graspieper op zijn zangpost behoort hier zeker toe. Het is een zeer geslaagd beeld van een vogel die we gelukkig nog in ruim aantal in het veld kunnen aantreffen. Een mooie, blonde plaat die verlangens oproept naar een heldere voorjaarsmorgen in de polder.