Tot dusver kunnen de meeste zeevogels bij laboratoria en in dierentuinen slechts betrekkelijk korte tijd en dan nog onder sterk van de natuurlijke situatie afwijkende omstandigheden in leven worden gehouden. De kennis hoe men deze dieren moet houden en verzorgen, is nog maar zeer gering. Op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel kan er thans sinds kort, dank zij fondsen die hiervoor door Shell beschikbaar zijn gesteld, nader onderzoek aan dit onderwerp worden gedaan. Hoewel hier uiteindelijk gedacht wordt aan experimenten met een langere duur betreffende stressfactoren in verband met zeeverontreiniging, bestaat de eerste fase van het werk voor een groot deel uit de ontwikkeling van de biotechniek. Het houden van zeevogels moet eerst in een stadium komen waarbij het mogelijk is dat de vogels onbeperkt in leven blijven en waarbij zij tevens tot voortplanting overgaan. Daartoe is uiteraard tevens een nadere bestudering van de biologie van deze soorten noodzakelijk. Als proefdieren voor dit onderzoek zijn gekozen vertegenwoordigers van de Alcidae.