Vanaf 1967 heb ik zo rond de Kerst enige dagen doorgebracht op Texel en als ik de vogelwaarnemingen van nu vergelijk met die van voorgaande jaren valt de grote overeenkomst hier tussen op en ook het feit dat Texel een belangrijke plaats inneemt als overwinteringsplaats voor vogels. Zodra je de hoofdweg van het eiland oprijdt zie je in de weilanden achter de typische tuinwallen Kieviten en Wulpen, vaak met groepen Goudplevieren, terwijl een groot aantal Kramsvogels er aan het foerageren is.