Hieronder hebben wij getracht een overzicht te geven van de verscheidenheid aan vogelwaarnemingen die vanaf de Zuidpier te IJmuiden mogelijk is. De vogelsoorten, die min of meer kenmerkend voor de pier zijn, hebben wij ingedeeld in een achttal groepen. Het zijn: 1 ’zeevogels’ (exclusief ’stormgasten’) 2 ’stormgasten’ 3 (niet ’zee’)eenden en (Rot)ganzen 4 steltlopers 5 meeuwen 6 sterns 7 ’winterse’ zangvogels 8 ’zomerse’ zangvogels

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

P.J.T.F. Derks, & K.J. Eigenhuis. (1973). Stimulans voor het zeetrekonderzoek Vogelwaarnemingen vanaf de Zuidpier van IJmuiden, in het bijzonder op 21 en 22 oktober 1972. Het Vogeljaar, 21(5), 454–465.