Op 20 augustus 1929 werd de 'Vereniging tot Behartiging van de Belangen bij het Eendenkooibedrijf’, kortweg de 'Nederlandse Kooikersvereniging’ genoemd, opgericht. Als voorzitter trad op F. W. Baron van der Borch tot Verwolde, burgemeester van Buurmalsen, als secretaris W. H. Mol te Giethoorn. Momenteel telt de vereniging circa 110 leden. De heer Mol, wiens kooi (in polderafdeling IV) als eerste door de ontginningsmaatschappij in het Waterschap Vollenhove werd bedreigd, kreeg kort na zijn benoeming als secretaris bezoek van Fr. Haverschmidt, die een artikel wilde schrijven over het aantal en de verspreiding van de eendenkooien in ons land en die daarin zo mogelijk enige vangstcijfers zou vermelden. Mol heeft hem daaraan royaal kunnen helpen, want niet alleen kende hij vrijwel alle kooien, maar hij zag kans van niet minder dan 24 kooi-eigenaars en kooikers medewerking te verkrijgen om hun vangsten anoniem te publiceren. Haverschmidt’s artikel draagt dan ook terecht de titel ’Vangstcijfers van eenige Nederlandsche eendenkooien’.