Het lijkt met zichzelf in tegenspraak: vogels vangen en vogels beschermen. Toch is het waar, het vangen van vogels ten behoeve van het ringonderzoek kan rechtstreeks van belang zijn voor de vogelbescherming. We zullen dat hieronder toelichten met enkele voorbeelden. Eerst in het kort iets over het ringen van vogels in ons land. Na Deens voorbeeld startten kort na 1900 de meeste Westeuropese landen met het ringen van in het wild levende vogels ter bestudering van de vogeltrek. Nederland begon hiermee in 1911. Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden had hierbij de leiding. In 1958 nam het Vogeltrekstation de organisatie en administratie over en verhuisde in 1962 naar Arnhem.