Bij het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels zou ik tot ongeveer de helft van de leeftijd van de jubilerende vereniging terug willen gaan om de aandacht te vestigen op een wet, die 37 jaar geleden tot stand kwam; de Vogelwet 1936. Voor een wet, die na zoveel jaren nog van kracht is, is dat een vrij hoge leeftijd als men bedenkt, dat deze wet, althans in wezen, onveranderd is gebleven. Het kan betekenen, dat de Vogelwet 1936 met zo’n vooruitziende blik van de wetgever is tot stand gekomen, dat vervanging of wezenlijke wijziging niet nodig was of wel, dat zij verouderd is.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

J. Bil. (1974). Benzinning op huidige wettelijke bepalingen en bijdrage tot een kritische beïnvloeding van het vogelbeschermingsbeleid van de overheid De wettelijke bescherming van vogels. Het Vogeljaar, 22(2), 747–752.