Reeds eerder hebben wij het aanbrengen van broedkasten voor Steenuilen (jrg. 20, pag. 150) willen stimuleren en dit leverde toch ook al enkele succesjes op (jrg. 21, pag. 483). Dit probleem werd in het vorige nummer nog eens naar voren gebracht door prof. dr. K. H. Voous (jrg. 22, pag. 627), die voorstelt nestkasten op grote schaal te proberen. Daarom hebben wij de werktekening opgevraagd die in Zwitserland bij de Steenuil-Actie wordt gebruikt, waarbij wij tevens de vertaalde tekst afdrukken. Deze broedpijpen blijken in Zwitserland een groot succes te zijn en wij nemen aan dat zij ook in de Beneluxlanden zonder risico met succes kunnen worden gebruikt. Over resultaten met deze broedpijpen zullen wij t.z.t. gaarne iets vernemen om er samenvattend de lezers van ons blad van op de hoogte te houden. Tekst bij de werktekening (alle maten in mm, ruw hout)