Het meer dan 100 jaar oude Vondelpark in Amsterdam kan gelden als een van de fraaiste parken in Nederland. Dit park behoort ook tot de weinige gebiedjes van ons land waarvan de vogelstand al omstreeks 1900 vrij gedetailleerd was beschreven. Deze kennis danken we aan Heimans en Thijsse, die in 1901 hun boekje ’In het Vondelpark’ publiceerden (1). In de jaren 1944-1948 is het park minutieus geïnventariseerd door P. W. Brander, met medewerking van A. J. Cnoop Koopmans, welke gegevens tot dusver grotendeels ongepubliceerd bleven. Nadien is het Vondelpark, met een onderbreking in 1954, weer 25 jaar lang door de Amsterdamse vogelkenners verwaarloosd. In dit artikel zullen de oude gegevens worden geconfronteerd met een tweetal recente inventarisaties.