Dit jaar hadden wij (F. Wouters, F. Notenbom en ondergetekende) onze speciale aandacht aan de IJsvogels willen besteden op onze weekendwandelingen die wij op enkele uitzonderingen na elke zaterdag- en zondagmorgen maakten en nog maken. Op de landkaart van Zuid Limburg, onder de lijn Maastricht-Heerlen, hadden wij alle beekjes nauwkeurig genoteerd. Toen zijn wij begonnen met onze speurtochten. Na zo’n maand zagen wij onze eerste IJsvogel en wel op 13 april 1975. Dat was even een blauwe schim, toen hij laag over het water wegvloog. De tweede keer dat was op 22 juni 1975 aan een heel ander beekje zagen wij hem wat beter, maar ook nu weer in de vlucht. Daarna volgden de waarnemingen elkaar sneller op. Nu kunnen wij zes plaatsen aanwijzen waar met zekerheid een IJsvogel voorkomt. Op alle plaatsen hebben wij hem meerdere malen geobserveerd.